KØBENHAVNS FIRMASPORT
Har du spørgsmål træffes vores fodboldformand
Allan Nielsen på tlf. 23 35 28 31 
EMail  allan@allanfodbold.dk